האיש קודם לאישה ... והאישה קודמת לאיש
באחד מדפי הפייסבוק הועלתה התמונה הזו של משנה ז' בפרק ג' שמסכת הוריות, וגרמה לצער רב וזעקה גדולה:

הניסוח אכן נראה מפחיד בשלב ראשון, וזה גרם לי לזכות בלימוד משנה.

ובכן, לאחר הלימוד, בואו נשים לב לכמה דברים:

1. ההקשר
המשנה הזאת היא חלק מרצף משניות שמפרט קדימויות שונות - בגלל תפקידים בעם, שכיחויות וכו'.

2. סדרי עדיפויות עקרוניים
אני מניח שסדרי הקדימויות פה הם יותר עקרוניים ולא ספציפים - כלומר ניתנו דוגמאות שאולי הן קיצוניות או מוזרות - כדי להדגיש את העקרונות.
למשל: האיש קודם לאשה "להחיות" - זהו עקרון שבמקרים דומים יועדף מי שחייב ביותר מצוות מהשני. גבר או אישה, כהן או ישראל וכו'.

3. יש פה דו-כיווניות: לעתים הגבר קודם ולעתים האשה
המשנה הזאת נותנת סדרי קדימויות בין גבר לאשה - לעתים הגבר קודם ולעתים האשה. בפירוש תוכלו לקרא בדיוק את סיבת ההעדפה בכל מקרה.

4. לגבי הסיפא, שנראית במבט ראשון הגרועה ביותר - "בזמן ששניהן עומדין בקלקלה וכו'"
זהו המשך המשפט שמפרט לגבי השבי, ולא תחילת משפט חדש. ההסבר הוא שאם יש חשש לאונס של הגבר או האישה בשבי, הביזוי של הגבר יהיה גדול יותר אם גבר יאנוס אותו, ולכן שחרורו קודם.
לכן, נראה לי שיש להניח, לפי סעיף 2, שאם אישה היא זו שתאנוס את השבוי\ה - יש להקדים את שחרור האשה לפי אותו עקרון.